ما در اینجا برای حمایت از بیماران ام اس دست بکار شده ایم. ما معتقدیم با حمایت مادی و معنوی شما عزیزان میتوان رنج این بیماری را برای مبتلایان کمتر کنیم و از آنها حمایت کنیم.

تیم ما

تیم ما متشکل از داوطلبان عزیزی است که چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی ما را در این راه حمایت می کنند.

مدیر عامل و موسس

مدیر کل

داوطلب

داوطلب

در صورت تمایل میتوانید با ما همراه شوید.

این سایت فعالیت خود را در سال 1400 آغاز نموده است. کمکهای خیرین مستقیما به حسابهای مربوط به بیمارستان های مربوط به بیماران ام اس منتقل میشود. هرساله با قید قرعه مبلغی جهت تشکر به یکی از خیرین اهدا خواهد شد. هزینه این هدیه توسط ما تامین خواهد گردید.