افتتاح سایت خیریه ام اس
۰۱ مهر
قرعه کشی خیرین
۰۱ فروردین
قرعه کشی خیرین
  • 10صبح
  • تهران

با کمک به بیماران ام اس برنده امسال هدیه ما باشید.

امید است با حمایت و سخاوتمندی شما وضعیت بیماران ام اس در کشور بهبود یابد. کمک های شما مستقیما به بیمارستانهای مربوطه منتقل می شود. هدیه هرساله از بودجه ما و مستقل از کمکهای شما به فرد منتخب اهدا خواهد شد. هرفرد با توجه به میزان مبلغی که کمک کرده است از شانس برنده شدن برخوردار خواهد بود.