درباره ما

ما در تلاش هستیم تا به بیماران ام اس کمک کنیم.

امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم جهت بهبود شرایط برای بیماران ام اس قدمی برداریم.

کمپین ها

آخرین کمپین ها

اعلام آمادگی جهت داوطلب شدن.

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer
رویدادها

رویدادهای آینده

در زیر به معرفی رویدادهای آینده پرداخته شده است:

افتتاح سایت خیریه ام اس

تاریخ: 10صبح

آدرس تهران

قرعه کشی خیرین

تاریخ: 10صبح

آدرس تهران

Events_img.jpg

آیا می خواهید به بیماران ام اس کمک کنید و در قرعه کشی سالیانه ما شرکت کنید؟

مورد اعتماد بزرگترین شرکت ها

با کمک به بیماران ام اس در قرعه کشی سالیانه ما شرکت کنید. هر ساله به یکی از خیرین هدیه ای جهت تشکر به قید قرعه اهدا می شود.