ما میخواهیم با کمک شما شرایط را برای بیماران ام اس در کشورمان بهبود دهیم.

ما در یک ماموریت برای بهبود شرایط برای بیماران ام اس در کشورمان هستیم . به تیم بپیوندید.

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت موسسه خیریه خود با ما به سایت “کار با ما” مراجعه کنید.